گزارش عملکرد دانشگا‌ه‌ها / مؤسسات پژوهشی/ پارک های علم و فناوری

آموزش عالی ایران از فرازها و نشیب‌های متعدّدی برخوردار بوده است. در آخرین مورد، موضوع همه‌گیری کرونا از اواخر سال ۹۸ و ادامه آن در سال ۱۴۰۰ باعث شد که بسیاری از برنامه‌های ستاد وزارت و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فنّاوری دستخوش تغییرات جدی شود. به هر حال آنچه مهم است ادامۀ روند توسعه و تکامل آموزش عالی کشور در بستری آرام و مناسب است. گزارش‌های ذیل مجموعه فعالیت‌های دانشگاه‌ها / مؤسسات پژوهشی و فنّاوری کشور است که در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. این مجموعه با تلاش کلیه همکاران دانشگاهی تهیه شده و با هدف انتقال تجربیات مدیریتی موفق برای جلوگیری از هدر رفت منابع و افزایش راندمان و به عنوان اسناد عملکردی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری در اختیار عموم همکاران محترم قرار می‌گیرد. کاربران محترم می‌توانند با ضربه زدن روی عنوان هر دانشگاه / مؤسسه پژوهشی یا پارک علم و فناوری به محتوای گزارش دست یابند.

دانشگاه/موسسات پژوهشی/پارک های علم و فناوریمشاهده گزارشتاریخ ایجاد
دانشگاه بجنوردمشاهده1400/3/4
دانشگاه ایلاممشاهده1400/4/27
دانشگاه الزهرا(س)مشاهده1400/2/20
دانشگاه اصفهانمشاهده1400/5/18
دانشگاه ارومیهمشاهده1400/5/5
دانشگاه اردکانمشاهده1400/3/12
دانشگاه اراکمشاهده1400/3/4
دانشگاه آیت ا...العظمی بروجردی (ره)مشاهده1400/6/1
خلاصه گزارش عملکرد وزارت عتفمشاهده1400/5/23
ایران داکمشاهده1400/5/10
اقدام های بعمل آمده در چارچوب برنامهمشاهده1400/5/10
نمایش ۱۲۶ تا ۱۳۶ مورد از کل ۱۳۶ مورد.