موسسات عالی غیرانتفاعی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۴۶ مورد.
عنوان واحداستاننام شهرنشانی
آباقزوینآبیک قزوینآبیک - میدان آزادگان - شهرک قدس - جنب اداره ثبت اسناد و املاک
آبان هرازمازندرانآملآمل - خیابان طالب آملی- دریا ۲۹ (خ تختی)- انتهای کوچه سمت چپ - صندوق پستی ۴۶۱۳۵۶۸۶
آپادانافارسشیرازشیراز- خ همت جنوبی- آخر خ شهید شیخی-سمت راست فرعی سوم کدپستی ۷۵۱۸۸-۷۱۷۳۷
آذرآبادگانآذربایجان غربیارومیهارومیه - بلوار شهید باهنر - روبروی مجتمع فرهنگی شمس شماره ۲۰۱ - کدپستی ۱۹۹۱ - ۵۷۱۵۵
آرمان رضوی(ویژه خواهران)خراسان رضویمشهدمشهد- خیابان نیلوفر- نیلوفر ۱ کدپستی ۳۴۱۵۴-۹۱۸۹۶
آریوبرزن - موسسه های غیردولتینورآباد ممسنی - خ شهید دکتر باهنر - جنب اداره آموزش و پرورش
آفاقآذربایجان غربیارومیهارومیه- بلوار شهید دستغیب - کوی اورژانس - قطعه چهار -
آفرینشلرستانبروجردبروجرد - خیابان بحرالعلوم - جنب کوچه معتمدی - پلاک ۹۴
آل طهتهرانتهرانتهران-انتهای اتوبان نیایش غرب-انتهای بزرگراه آبشناسان-بلوارکوهسار-خیابان مدرسه
آملمازندرانآملمازندران- آمل - بلوار امام خمینی - کوچه آفتاب۶۴ - کوی سازمانی