مسئولان ستادی

سمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیلفکس
رئیس دبیر خانه هیأت مرکزی گزینش دانشجودکتر سید مرتضی نوربخش۸۸۹۲۳۷۷۴-۸۸۹۲۲۲۵۹
نمایش ۲۱ تا ۲۱ مورد از کل ۲۱ مورد.