مسئولان ستادی

سمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیلفکس
مشاور وزیر علوم در امور ایثارگراندکتر غلامرضا غفاری82234571-88575632
رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمیدکتر خلج امیرحسینی82234666-82234666
مدیر کل دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش کارکناندکتر محمد رضائیان۲و۸۲۲۳۴۱۴۰--
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایراندکتر حجت‌اله ایوبی۲۲۲۷۸۲۵-۲۲۷۹۸۸۵-۲۲۲۵۲۵۳۶
رئیس مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشوردکتر سیدحمیدرضا میرعظیمی۸۲۲۳۳۰۴۸-۸۸۵۷۵۶۷۱
رئیس مرکز نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیتدکتر غلامعلی منتظر۸۲۲۳۳۹۲۱-۸۸۵۷۵۶۴۲
سرپرست اداره کل روابط عمومیدکتر ندا شفیعی۸۲۲۳۴۰۶۰-۸۲۲۳۴۰۷۰
سفیر و نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در یونسکودکتر احمد جلالی۸۲۲۳۴۰۸۱--
رئیس مرکز حراستدکتر محسن پالیزبان۸۲۲۳۴۱۰۰-۳-۸۸۵۷۵۸۱۲
نماینده وزیرومسئول دفترهماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و هماهنگ کننده هیات های انتظامی اعضای هیات علمیدکتر ابراهیم ابراهیمی۸۲۲۳۴۴۱۵-۸۲۲۳۶۶۲۱
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.