مسئولان ستادی

سمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیلفکس
رئیس دبیر خانه هیأت مرکزی گزینش دانشجودکتر سید مرتضی نوربخش۸۸۹۲۳۷۷۴-۸۸۹۲۲۲۵۹
نماینده وزیرومسئول دفترهماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و هماهنگ کننده هیات های انتظامی اعضای هیات علمیدکتر ابراهیم ابراهیمی۸۲۲۳۴۴۱۵-۸۲۲۳۶۶۲۱
رئیس مرکز حراستدکتر محسن پالیزبان۸۲۲۳۴۱۰۰-۳-۸۸۵۷۵۸۱۲
سفیر و نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در یونسکودکتر احمد جلالی۸۲۲۳۴۰۸۱--
سرپرست اداره کل روابط عمومیدکتر ندا شفیعی۸۲۲۳۴۰۶۰-۸۲۲۳۴۰۷۰
رئیس مرکز نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیتدکتر غلامعلی منتظر۸۲۲۳۳۹۲۱-۸۸۵۷۵۶۴۲
رئیس مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشوردکتر سیدحمیدرضا میرعظیمی۸۲۲۳۳۰۴۸-۸۸۵۷۵۶۷۱
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایراندکتر حجت‌اله ایوبی۲۲۲۷۸۲۵-۲۲۷۹۸۸۵-۲۲۲۵۲۵۳۶
مدیر کل دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش کارکناندکتر محمد رضائیان۲و۸۲۲۳۴۱۴۰--
رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمیدکتر خلج امیرحسینی82234666-82234666
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۱ مورد.