مسئولان ستادی

سمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیلفکس
وزیرعلوم ،تحقیقات و فناوریدکتر محمدعلي‌ زلفي‌گل---
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزهدکترمحمد سلیمانی82234170-1-88575738
مشاوروزیر و سرپرست دفتروزارتیدکترعلی شمسی پور82234020-1-82234022
مشاور وزیر در امور هیات‌های امنا و ممیزهدکتر مهدی بیات82234000-88585752
مشاوروزیردکتروحید احمدی82234083-82234020
مشاوروزیرعلوم درامور ایثارگراندکترغلامرضا غفاری82234571-88575632
مشاوروزیر و دبیرستاد خیرین آموزشدکترحسین عسکریان ابیانه---
مشاوروزیر در امور علمی، تحقیقاتی و فناوریدکترعلی خیرالدین---
مشاور وزیر علوم در امور جوانان و نخبگاندکترمیثم یاری---
مشاوروزیرعلوم درامور زنان و خانوادهدکترفائزه رحمانی82234020-1-82234022
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۲ مورد.

آخرین ویرایش۱۲ دی ۱۴۰۰