مسئولان ستادی

سمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیلفکس
وزیرعلوم ،تحقیقات و فناوریدکترمنصور غلامی
قائم مقام وزیرورئیس مرکزهیات های امناء وهیات ممیزه مرکزیدکترعبدالرضا باقری82234170-188575738
مشاوروزیرومدیرکل دفتروزارتیدکترمسعود شمس بخش82234020-182234022
مشاوروزیردکتروحید احمدی82234083۸۲۲۳۴۰۲۰
مشاوروزیرعلوم درامور ایثارگرانعلی محبی8223457188575632
مشاوروزیر و دبیرستاد خیرین آموزشدکترحسین عسکریان ابیانه
مشاوروزیرعلوم درامور زنان و خانوادهدکترفائزه رحمانی۸۲۲۳۴۰۲۰-۱۸۲۲۳۴۰۲۲
قائم مقام وزیر در امور بین‌الملل و رئیس مرکز همکاریهای علمی بین‌المللیدکتر حسین سالار آملی۸۲۲۳۴۲۲۰-۳۸۸۵۷۵۷۵۱, ۸۲۲۳۶۶۸۸
مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایاتدکترفریدون جعفری۸۲۲۳۴۲۵۰-۸۲۲۳۴۲۶۰۸۸۵۷۵۸۲۱
سفیر ونماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران دریونسکودکتراحمد جلالی۸۲۲۳۴۰۸۱
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.