مسئولان ستادی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۸ مورد.
سمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
وزیرعلوم ،تحقیقات و فناوریدکترمنصور غلامی
قائم مقام وزیرورئیس مرکزهیات های امناء وهیات ممیزه مرکزیدکترعبدالرضا باقری82234170-1
مشاوروزیرومدیرکل دفتروزارتیدکترمسعود شمس بخش82234020-1
مشاوروزیردکترمحمدعثمان حسین بر82234083
مشاوروزیردکتروحید احمدی82234083
مشاوروزیردرامورزناندکترالهه حجازی۸۲۲۳۴۰۲۰-۱
قائم مقام وزیر در امور بین‌الملل و رئیس مرکز همکاریهای علمی بین‌المللیدکتر حسین سالار آملی۸۲۲۳۴۲۲۰-۳
مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایاتدکترفریدون جعفری۸۲۲۳۴۲۵۰-۸۲۲۳۴۲۶۰
سفیر ونماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران دریونسکودکتراحمد جلالی۸۲۲۳۴۰۸۱
مدیرکل اداره کل روابط عمومیدکترعلیرضا عبداللهی نژاد۸۲۲۳۴۰۶۰