دانشگاه شاهد

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگی
دانشگاه شاهدرئیس دانشگاهدکترکامیار ثقفی
دانشگاه شاهدمعاون آموزش و تحصیلات تکمیلیدکترجلال نظرزاده
دانشگاه شاهدمعاون دانشجوییدکترفرزاد جهان بین
دانشگاه شاهدمعاونت فرهنگیدکترمحسن فراهانی
دانشگاه شاهدمعاون پژوهش و فناوریدکترزهرا کیاسالاری
دانشگاه شاهدمعاون پشتیبانی و منابع انسانیدکترعلی مطیع نصرآبادی
دانشگاه شاهدرئیس دانشکده علوم انسانیحجت الاسلام والمسلمین دکترتوجهی
دانشگاه شاهدرئیس دانشکده فنی و مهندسیدکترحمیدرضا حسنی
دانشگاه شاهدرئیس دانشکده کشاورزیدکترمحمدحسین فتوکیان
دانشگاه شاهدرئیس دانشکده علوم پایهدکترایرج رسولی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.

آخرین ویرایش۱۳ شهریور ۱۳۹۷