دانشگاه های غیرانتفاعی غیردولتی

نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
نام دانشگاه استان - شهرشماره تلفن
دانشگاه معارف قرآن وعترتاصفهان - اصفهان031-33383080-33372020
دانشگاه شهیداشرفی اصفهانیاصفهان - اصفهان031-36502820-4
دانشگاه شیخ بهاییاصفهان - بهارستان031-36816761
دانشگاه علم و هنریزد - یزد035-38207180-87
دانشگاه علوم اسلامی رضویخراسان رضوی - مشهد051-2218990-2250037
دانشگاه صنعتی سجادخراسان رضوی - مشهد051-36029000
دانشگاه خیامخراسان رضوی - مشهد051-36635777-35156
دانشگاه امام رضامشهد - مشهد051-38041
دانشگاه بین المللی چابهارسیستان وبلوچستان - چابهار054-31292333-31292307
دانشگاه امیرالمومنینخوزستان - اهواز061-33337525