دانشگاه های غیرانتفاعی غیردولتی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
نام دانشگاه استان - شهرشماره تلفن
دانشگاه علوم و فنون مازندرانمازندران - بابل011-32191205-9
دانشگاه شمالمازندران - آمل011-44203710-13
دانشگاه علامه محدث نوریمازندران - نور011-44511860
دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)تهران - تهران021-22449297-9
دانشگاه ایوان کیسمنان - ایوان کی0232-4621562-5
دانشگاه باقرالعلومقم - قم025-31051029
دانشگاه ادیان و مذاهبقم - قم025-32802610-3
دانشگاه مفیدقم - قم025-32927396
دانشگاه قرآن و حدیثقم - قم025-37176260
دانشگاه رجاءقزوین - قزوین028-3677108-9