دانشگاه های غیرانتفاعی غیردولتی


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
نام دانشگاه استان - شهرشماره تلفن
دانشگاه خیامخراسان رضوی - مشهد051-36635777-35156
دانشگاه امیرالمومنینخوزستان - اهواز061-33337525
دانشگاه ایوان کیسمنان - ایوان کی0232-4621562-5
دانشگاه بین المللی چابهارسیستان وبلوچستان - چابهار054-31292333-31292307
دانشگاه رجاءقزوین - قزوین028-3677108-9
جامعه المصطفی العالمیهقم - قم37172222- 025
دانشگاه ادیان و مذاهبقم - قم025-32802610-3
دانشگاه باقرالعلومقم - قم025-31051029
دانشگاه قرآن و حدیثقم - قم025-37176260
دانشگاه مفیدقم - قم025-32927396