دانشگاه های غیرانتفاعی غیردولتی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
نام دانشگاه استان - شهرشماره تلفن
دانشگاه شهیداشرفی اصفهانیاصفهان - اصفهان031-36502820-4
دانشگاه معارف قرآن وعترتاصفهان - اصفهان031-33383080-33372020
دانشگاه شیخ بهاییاصفهان - بهارستان031-36816761
دانشگاه امام صادقتهران - تهران88094915
دانشگاه علم و فرهنگتهران - تهران44238171-5
دانشگاه عدالتتهران - تهران22027019-23
دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)تهران - تهران021-22449297-9
دانشگاه مذاهب اسلامیتهران - تهران66465252
دانشگاه صنعتی سجادخراسان رضوی - مشهد051-36029000
دانشگاه علوم اسلامی رضویخراسان رضوی - مشهد051-2218990-2250037