دانشگاه های غیرانتفاعی غیردولتی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
نام دانشگاه استان - شهرشماره تلفن
جامعه المصطفی العالمیهقم - قم37172222- 025
دانشگاه ادیان و مذاهبقم - قم025-32802610-3
دانشگاه امام رضامشهد - مشهد051-38041
دانشگاه امام صادقتهران - تهران88094915
دانشگاه امیرالمومنینخوزستان - اهواز061-33337525
دانشگاه ایوان کیسمنان - ایوان کی0232-4621562-5
دانشگاه باقرالعلومقم - قم025-31051029
دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)تهران - تهران021-22449297-9
دانشگاه بین المللی چابهارسیستان وبلوچستان - چابهار054-31292333-31292307
دانشگاه خیامخراسان رضوی - مشهد051-36635777-35156