دانشگاه های غیرانتفاعی غیردولتی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
نام دانشگاه استان - شهرشماره تلفن
دانشگاه امام صادقتهران - تهران88094915
دانشگاه علم و فرهنگتهران - تهران44238171-5
جامعه المصطفی العالمیهقم - قم37172222- 025
دانشگاه عدالتتهران - تهران22027019-23
دانشگاه امیرالمومنینخوزستان - اهواز061-33337525
دانشگاه بین المللی چابهارسیستان وبلوچستان - چابهار054-31292333-31292307
دانشگاه امام رضامشهد - مشهد051-38041
دانشگاه خیامخراسان رضوی - مشهد051-36635777-35156
دانشگاه صنعتی سجادخراسان رضوی - مشهد051-36029000
دانشگاه علوم اسلامی رضویخراسان رضوی - مشهد051-2218990-2250037