دانشگاه های غیرانتفاعی غیردولتی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
نام دانشگاه استان - شهرشماره تلفن
دانشگاه علم و هنریزد - یزد035-38207180-87
دانشگاه امام رضامشهد - مشهد051-38041
دانشگاه علامه محدث نوریمازندران - نور011-44511860
دانشگاه علوم و فنون مازندرانمازندران - بابل011-32191205-9
دانشگاه شمالمازندران - آمل011-44203710-13
جامعه المصطفی العالمیهقم - قم37172222- 025
دانشگاه ادیان و مذاهبقم - قم025-32802610-3
دانشگاه باقرالعلومقم - قم025-31051029
دانشگاه قرآن و حدیثقم - قم025-37176260
دانشگاه مفیدقم - قم025-32927396