دانشگاه های غیرانتفاعی غیردولتی


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
نام دانشگاه استان - شهرشماره تلفن
دانشگاه علوم و فنون مازندرانمازندران - بابل011-32191205-9
دانشگاه علم و فرهنگتهران - تهران44238171-5
دانشگاه علم و هنریزد - یزد035-38207180-87
دانشگاه قرآن و حدیثقم - قم025-37176260
دانشگاه خیامخراسان رضوی - مشهد051-36635777-35156
دانشگاه مفیدقم - قم025-32927396
دانشگاه شهیداشرفی اصفهانیاصفهان - اصفهان031-36502820-4
دانشگاه معارف قرآن وعترتاصفهان - اصفهان031-33383080-33372020
دانشگاه علامه محدث نوریمازندران - نور011-44511860
دانشگاه عدالتتهران - تهران22027019-23