لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16176فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/07/01فعالبازنگرینظامی و انتظامی--1000علوم انسانیدانلود فایل
16179مدیریت فرهنگی هنریکارشناسی پیوسته1397/07/01فعالبازنگرینظامی و انتظامی--1000علوم انسانیدانلود فایل
9029مهندسی مکاترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1397/07/02فعالبازنگریمهندسی مکانیک--1001فنی و مهندسیدانلود فایل
9154مهندسی نفتدکتری تخصصی1397/07/05فعالتدوینمهندسی شیمی--1002فنی و مهندسیدانلود فایل
16243مترجمی زبان عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/08/19فعالبازنگریزبان و ادبیات عربی--1003علوم انسانیدانلود فایل
2478فیتو شیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/07/25منسوخبازنگریشیمی--1004علوم پایهدانلود فایل
16230مدیریت صنعتی گرایش مدیریت تولید و عملیاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/07/28فعالبازنگریمدیریت--1005علوم انسانیدانلود فایل
9056مهندسی صنایعکارشناسی پیوسته1397/08/07فعالبازنگریمهندسی صنایع--1006فنی و مهندسیدانلود فایل
16240برنامه ریزی آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/08/20فعالتدوینعلوم تربیتی--1007علوم انسانیدانلود فایل
16332آموزش زبان آلمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/08/28فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--1008علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۱۱ تا ۵٬۷۲۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰