لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2473شیمی گرایش شیمی تجزیهکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/02/19فعالبازنگریشیمی--982علوم پایهدانلود فایل
16232شیعه شناسی گرایش کلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/02/20فعالبازنگریعلوم حوزوی--983علوم انسانیدانلود فایل
16303مشاورهکارشناسی پیوسته1397/02/26منسوخبازنگریمشاوره--984علوم انسانیدانلود فایل
2474آماردکتری تخصصی1397/03/01فعالبازنگریآمار--985علوم پایهدانلود فایل
9030مهندسی مکانیک گرایش جوشکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/03/02فعالتدوینمهندسی مکانیک--986فنی و مهندسیدانلود فایل
2480مهندسی پلاسمادکتری تخصصی1397/03/28فعالبازنگریفیزیک--987علوم پایهدانلود فایل
16236آموزش محیط زیستدکتری تخصصی1397/03/30فعالتدوینعلوم تربیتی--988علوم انسانیدانلود فایل
9015مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیماکارشناسی پیوسته1397/03/30فعالتدوینمهندسی مکانیک--988فنی و مهندسیدانلود فایل
16235آموزش محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/06فعالبازنگریعلوم تربیتی--989علوم انسانیدانلود فایل
16227آموزش و بهسازی منابع انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/13فعالبازنگریعلوم تربیتی--990علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۹۱ تا ۵٬۷۰۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰