لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
7285نقاشی ایرانیکارشناسی پیوسته1397/02/09فعالبازنگریهنرهای تجسمی--13970209هنر و معماریدانلود فایل
16226تحقیقات آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/02/17منسوخبازنگریعلوم تربیتی--13970217علوم انسانیدانلود فایل
16232شیعه شناسی گرایش کلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/02/20فعالبازنگریعلوم حوزوی--13970220علوم انسانیدانلود فایل
16303مشاورهکارشناسی پیوسته1397/02/26منسوخبازنگریمشاوره--13970226علوم انسانیدانلود فایل
2474آماردکتری تخصصی1397/03/01فعالبازنگریآمار--13970301علوم پایهدانلود فایل
9030مهندسی مکانیک گرایش جوشکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/03/02فعالتدوینمهندسی مکانیک--13970302فنی و مهندسیدانلود فایل
2480مهندسی پلاسمادکتری تخصصی1397/03/28فعالبازنگریفیزیک--13970328علوم پایهدانلود فایل
16236آموزش محیط زیستدکتری تخصصی1397/03/30فعالتدوینعلوم تربیتی--13970330علوم انسانیدانلود فایل
9015مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیماکارشناسی پیوسته1397/03/30فعالتدوینمهندسی مکانیک--13970330فنی و مهندسیدانلود فایل
16235آموزش محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/06فعالبازنگریعلوم تربیتی--13970406علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۷۱ تا ۵٬۶۸۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰