لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
7266هنر اسلامی گرایش مطالعات نظری هنر اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/30فعالبازنگریهنرهای کاربردی--969هنر و معماریدانلود فایل
7268هنر اسلامی گرایش مطالعات کتابت و نگارگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/30فعالبازنگریهنرهای کاربردی--969هنر و معماریدانلود فایل
7315هنر اسلامی گرایش نگارگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/30منسوخبازنگریهنرهای کاربردی--969هنر و معماریدانلود فایل
7271هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع فلزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/30فعالبازنگریهنرهای کاربردی--969هنر و معماریدانلود فایل
7269هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع چوبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/30فعالبازنگریهنرهای کاربردی--969هنر و معماریدانلود فایل
16210فلسفهکارشناسی پیوسته1396/11/02فعالبازنگریفلسفه--970علوم انسانیدانلود فایل
5586مدیریت رسانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/11/03فعالبازنگریفرهنگ , ارتباطات و رسانه--971علوم اجتماعیدانلود فایل
5589مطالعات جهان گرایش مطالعات بریتانیاکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/11/07فعالبازنگریعلوم سیاسی--972علوم اجتماعیدانلود فایل
1880مهندسی ایمنی صنعتیکارشناسی پیوسته1396/11/08فعالبازنگریمهندسی صنایع--973فنی و مهندسیدانلود فایل
16217ادبیات عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/11/11فعالبازنگریزبان و ادبیات عربی--974علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۵۱ تا ۵٬۶۶۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰