لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16160مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکردکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/05فعالبازنگریمدیریت--956علوم انسانیدانلود فایل
16163مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژهکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/05فعالبازنگریمدیریت--956علوم انسانیدانلود فایل
16204مدیریت اطلاعات و ارتباطاتکارشناسی پیوسته1396/09/08فعالبازنگرینظامی و انتظامی--957علوم انسانیدانلود فایل
5593آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحیدکتری تخصصی1396/09/12فعالبازنگریعلوم ورزشی--958علوم اجتماعیدانلود فایل
16164مدیریت صنعتیکارشناسی پیوسته1396/09/14فعالبازنگریمدیریت--959علوم انسانیدانلود فایل
16166فقه و حقوق اسلامیکارشناسی پیوسته1396/09/19فعالبازنگریعلوم حوزوی--960علوم انسانیدانلود فایل
5587مدیریت رسانهدکتری تخصصی1396/09/19فعالبازنگریفرهنگ , ارتباطات و رسانه--960علوم اجتماعیدانلود فایل
5592رفتار حرکتیدکتری تخصصی1396/09/21فعالبازنگریعلوم ورزشی--961علوم اجتماعیدانلود فایل
16224زبان و ادبیات فارسیدکتری تخصصی1396/09/21فعالبازنگریزبان و ادبیات فارسی--961علوم انسانیدانلود فایل
1877مهندسی کامپیوترکارشناسی پیوسته1396/09/26فعالبازنگریمهندسی کامپیوتر--962فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۳۱ تا ۵٬۶۴۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰