لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2489شیمی گرایش شیمی آلیدکتری تخصصی1396/08/17فعالبازنگریشیمی--952علوم پایهدانلود فایل
2491شیمی گرایش شیمی تجزیهدکتری تخصصی1396/08/17فعالبازنگریشیمی--952علوم پایهدانلود فایل
2492شیمی گرایش شیمی فیزیکدکتری تخصصی1396/08/17فعالبازنگریشیمی--952علوم پایهدانلود فایل
2493شیمی گرایش شیمی معدنیدکتری تخصصی1396/08/17فعالبازنگریشیمی--952علوم پایهدانلود فایل
2490شیمی گرایش شیمی پلیمردکتری تخصصی1396/08/17فعالبازنگریشیمی--952علوم پایهدانلود فایل
2494شیمی گرایش شیمی کاربردیدکتری تخصصی1396/08/17فعالبازنگریشیمی--952علوم پایهدانلود فایل
2534زیست شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی پیوسته1396/08/20فعالتدوینعلوم زیستی--953علوم پایهدانلود فایل
2512زیست شناسی گیاهیکارشناسی پیوسته1396/08/20فعالبازنگریعلوم زیستی--953علوم پایهدانلود فایل
2499میکروبیولوژیکارشناسی پیوسته1396/08/20فعالتدوینعلوم زیستی--953علوم پایهدانلود فایل
16154مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/08/21فعالبازنگریمدیریت--954علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۱۱ تا ۵٬۶۲۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰