لیست کامل رشته ها

نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۵٬۵۰۵ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
سخت افزار کامپیوترکاردانی ناپیوسته1381/04/15منسوختدوینصنعت1علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فتونیک گرایش نانو فتونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1387/01/31فعالتدوینمهندسی برق1فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پدافند غیر عامل گرایش استتار، فریب، اختفا (آفا)کارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/29فعالبازنگرینظامی و انتظامی1فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پروازکاردانی ناپیوسته1381/04/15منسوختدوینصنعت1علمی و کاربردیدانلود فایل
نرم افزار کامپیوترکاردانی ناپیوسته1381/04/15منسوختدوینصنعت1علمی و کاربردیدانلود فایل
هوانوردیکاردانی ناپیوسته1381/04/15منسوختدوینصنعت1علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی ایمنی در راه آهنکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/07/16منسوختدوینمهندسی برق1384/07/16فنی و مهندسیدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی تجزیهکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/02/19فعالبازنگریشیمی1397/02/19علوم پایهدانلود فایل
کلینیکال پاتولوژی دامپزشکیدکتری تخصصی1394/06/29فعالبازنگریپاتوبیولوژی5دامپزشکیدانلود فایل
بیماریهای داخلی دامهای بزرگدکتری دستیاری1366/03/27منسوختدوینعلوم درمانگاهی6دامپزشکیدانلود فایل