لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
طراحی و دوختکاردانی پیوسته1398/04/04فعالبازنگریهنر--10فنی و حرفه ایدانلود فایل
مددکاری اجتماعیکاردانی ناپیوسته1381/11/20منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--11علمی و کاربردیدانلود فایل
نوازندگی ساز ایرانیکارشناسی ناپیوسته1381/12/20منسوختدوینفرهنگ و هنر--11علمی و کاربردیدانلود فایل
نوازندگی ساز جهانیکارشناسی ناپیوسته1381/12/20منسوختدوینفرهنگ و هنر--11علمی و کاربردیدانلود فایل
جوشکاریکاردانی پیوسته1398/04/17فعالبازنگریعلوم مهندسی--11فنی و حرفه ایدانلود فایل
صنایع نساجیکاردانی پیوسته1398/04/17فعالبازنگریعلوم مهندسی--11فنی و حرفه ایدانلود فایل
صنایع چوب و مبلمانکاردانی پیوسته1398/04/17فعالبازنگریعلوم مهندسی--11فنی و حرفه ایدانلود فایل
مهندسی تکنولوژی صنایع نساجیکارشناسی ناپیوسته1398/04/17فعالبازنگریعلوم مهندسی--11فنی و حرفه ایدانلود فایل
چاپکاردانی پیوسته1398/04/17فعالتدوینعلوم مهندسی--11فنی و حرفه ایدانلود فایل
آواز ایرانیکاردانی ناپیوسته1382/02/12منسوختدوینفرهنگ و هنر--12علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۵٬۹۱۵ مورد.