لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیستدکتری تخصصی1398/04/15فعالتدوینمهندسی عمران--13980415فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی هوا فضا گرایش مهندسی فضاییدکتری تخصصی1398/04/17فعالبازنگریمهندسی مکانیک--13980417فنی و مهندسیدانلود فایل
روانشناسی تربیتیدکتری تخصصی1398/04/18فعالبازنگریروانشناسی--13980418علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی تربیتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/04/18فعالبازنگریروانشناسی--13980418علوم انسانیدانلود فایل
تحقیقات آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/04/26فعالتدوینعلوم تربیتی--13980426علوم انسانیدانلود فایل
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/05/23فعالبازنگریعلوم تربیتی--13980523علوم انسانیدانلود فایل
مهندسی مکاترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1398/06/16فعالبازنگریمهندسی مکانیک--13980616فنی و مهندسیدانلود فایل
فیزیکدکتری تخصصی1398/07/01فعالتدوینفیزیک--13980701علوم پایهدانلود فایل
مدیریت آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/07/09فعالبازنگریعلوم تربیتی--13980709علوم انسانیدانلود فایل
مشاورهکارشناسی پیوسته1398/07/09فعالبازنگریمشاوره--13980709علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۸۸۱ تا ۵٬۸۹۰ مورد از کل ۵٬۹۶۶ مورد.