لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
شیمی گرایش شیمی معدنیدکتری تخصصی1398/01/27فعالبازنگریشیمی--13980127علوم پایهدانلود فایل
مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/01/27فعالبازنگریمهندسی مواد و متالورژی--13980127فنی و مهندسیدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی تجزیهدکتری تخصصی1398/02/11فعالبازنگریشیمی--13980211علوم پایهدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی فیزیکدکتری تخصصی1398/02/11فعالبازنگریشیمی--13980211علوم پایهدانلود فایل
مهندسی نفتکارشناسی پیوسته1398/03/05فعالتدوینمهندسی شیمی--13980305فنی و مهندسیدانلود فایل
زمین شناسیکارشناسی پیوسته1398/03/06فعالتدوینعلوم زمین--13980306علوم پایهدانلود فایل
فناوری معماریکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/03/07فعالتدوینمعماری--13980307هنر و معماریدانلود فایل
فناوری معماری گرایش معماری بیونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1398/03/07فعالتدوینمعماری--13980307هنر و معماریدانلود فایل
فناوری معماری گرایش معماری دیجیتالکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/03/07فعالتدوینمعماری--13980307هنر و معماریدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی پلیمرکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/03/19فعالتدوینشیمی--13980319علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۵٬۸۶۱ تا ۵٬۸۷۰ مورد از کل ۵٬۹۶۶ مورد.