لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
جغرافیای سیاسی گرایش آمایش سیاسی فضاکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/28فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--13970928علوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیای سیاسی گرایش مطالعات ایرانکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/28فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--13970928علوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیای سیاسی گرایش ژئوپلیتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/28فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--13970928علوم اجتماعیدانلود فایل
ریاضیات و کاربردها گرایش جبرکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/05فعالبازنگریعلوم ریاضی--13971005علوم پایهدانلود فایل
علوم اسلامی - حقوقکارشناسی پیوسته1397/10/05فعالبازنگریعلوم حوزوی--13971005علوم انسانیدانلود فایل
فقه مقارن و حقوق جزای اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/11/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--13971102علوم انسانیدانلود فایل
فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/11/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--13971102علوم انسانیدانلود فایل
مهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/11/09فعالتدوینمهندسی کامپیوتر--13971109فنی و مهندسیدانلود فایل
علوم اسلامی - علوم قرآن و حدیثکارشناسی پیوسته1397/11/11فعالبازنگریعلوم حوزوی--13971111علوم انسانیدانلود فایل
فقه و حقوق مذاهب اسلامیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--13971218علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۸۴۱ تا ۵٬۸۵۰ مورد از کل ۵٬۹۶۶ مورد.