لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
علوم شناختی گرایش ذهن، مغز و تربیتکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/06/05فعالبازنگریعلوم تربیتی--13970605علوم انسانیدانلود فایل
مذاهب کلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/06/15فعالبازنگریعلوم حوزوی--13970615علوم انسانیدانلود فایل
ارتباط تصویریکارشناسی پیوسته1397/04/17فعالبازنگریهنرهای تجسمی--13970626هنر و معماریدانلود فایل
عکاسیکارشناسی پیوسته1397/04/17فعالبازنگریهنرهای تجسمی--13970626هنر و معماریدانلود فایل
دین شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/06/29فعالبازنگریعلوم حوزوی--13970629علوم انسانیدانلود فایل
بیوتکنولوژی دامپزشکیدکتری تخصصی1397/07/01فعالبازنگریعلوم پایه--13970701دامپزشکیدانلود فایل
علوم ارتباطات اجتماعیکارشناسی پیوسته1397/07/01فعالتدوینفرهنگ , ارتباطات و رسانه--13970701علوم اجتماعیدانلود فایل
مدیریت فرهنگی هنریکارشناسی پیوسته1397/07/01فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13970701علوم انسانیدانلود فایل
مهندسی مکاترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1397/07/02فعالبازنگریمهندسی مکانیک--13970702فنی و مهندسیدانلود فایل
فیتو شیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/07/25فعالبازنگریشیمی--13970725علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۵٬۸۲۱ تا ۵٬۸۳۰ مورد از کل ۵٬۹۶۶ مورد.