لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002694کاردانی فنی متالورژی- نورد فولادکاردانی ناپیوسته1391/10/10منسوخبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002697کاردانی فنی مخابرات متروکاردانی ناپیوسته1392/06/03فعالتدوینصنعت--364علمی و کاربردیدانلود فایل
2002007کاردانی فنی مخابرات – ارتباطات داده هاکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002012کاردانی فنی مخابرات – مراکز سوئیچینگکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002019کاردانی فنی مخابرات – کابل و فیبر نوریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002006کاردانی فنی معدن – استخراج معدنکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2001734کاردانی فنی معدن – اکتشافکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2001989کاردانی فنی معدن – حفاریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002024کاردانی فنی معدن – فرآوری سنگ های تزئینیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002023کاردانی فنی معدن – فرآوری سنگ های ساختمانیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۱۱ تا ۵٬۶۲۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰