لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
تکنولوژی صنایع ـ روغن خوراکیکاردانی ناپیوسته1381/11/19منسوختدوینصنعت--9علمی و کاربردیدانلود فایل
صنایع کمپوت و کنسرو سازیکاردانی ناپیوسته1381/11/19منسوختدوینصنعت--9علمی و کاربردیدانلود فایل
معماریکاردانی ناپیوسته1381/11/19منسوختدوینصنعت--9علمی و کاربردیدانلود فایل
حرارت مرکزی و تهویه مطبوعکاردانی پیوسته1398/03/20فعالبازنگریعلوم مهندسی--9فنی و حرفه ایدانلود فایل
مهندسی حرفه ای معماریکارشناسی پیوسته1398/03/20فعالتدوینهنر--9فنی و حرفه ایدانلود فایل
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مهندسی مخابرات امنکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/07/16منسوختدوینفناوری اطلاعات--9فنی و مهندسیدانلود فایل
گرافیککارشناسی پیوسته1398/03/20فعالتدوینهنر--9فنی و حرفه ایدانلود فایل
انیمیشنکاردانی پیوسته1398/04/04فعالتدوینهنر--10فنی و حرفه ایدانلود فایل
حمل و نقل جاده ایکاردانی پیوسته1398/04/04فعالتدوینعلوم مهندسی--10فنی و حرفه ایدانلود فایل
طراحی لباسکارشناسی پیوسته1398/04/04فعالتدوینهنر--10فنی و حرفه ایدانلود فایل
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵٬۹۱۵ مورد.