لیست کامل رشته ها

نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵٬۵۰۵ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره وریکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/04/24فعالبازنگریمدیریتعلوم انسانیدانلود فایل
مدیریت فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/07/11منسوختدوینمهندسی کامپیوترفنی و مهندسیدانلود فایل
مدیریت وکمیسر دریاییکارشناسی پیوسته1393/12/15فعالبازنگرینظامی و انتظامیعلوم انسانیدانلود فایل
مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلامدکتری تخصصی1393/12/16فعالبازنگریمطالعات زنانعلوم اجتماعیدانلود فایل
منطقکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/28فعالبازنگریفلسفهعلوم انسانیدانلود فایل
مهندسی تکنولوژی میکرو ماشینکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/01/01منسوختدوینمهندسی برقفنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی شیمی-بیوتکنولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/12/16منسوختدوینمهندسی شیمیفنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی عمران-زیر سازی راهکاردانی پیوسته1369/02/17منسوختدوینصنعتعلمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فرماندهی و کنترلکارشناسی پیوسته1393/12/15فعالبازنگرینظامی و انتظامیفنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/20فعالتدوینفناوری اطلاعاتفنی و مهندسیدانلود فایل