لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
عکاسیکارشناسی پیوسته1393/05/14منسوخبازنگریهنرهای تجسمی--7هنر و معماریدانلود فایل
نقاشیکارشناسی پیوسته1393/05/14منسوخبازنگریهنرهای تجسمی--7هنر و معماریدانلود فایل
امور اداریکاردانی ناپیوسته1381/10/21منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--8علمی و کاربردیدانلود فایل
خدمات مسافرتی و جهانگردیکاردانی ناپیوسته1381/10/21منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--8علمی و کاربردیدانلود فایل
مترجمی زبان روسیکاردانی ناپیوسته1381/10/21منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--8علمی و کاربردیدانلود فایل
استخراج معدنکاردانی پیوسته1398/03/07فعالبازنگریعلوم مهندسی--8فنی و حرفه ایدانلود فایل
اقیانوس شناسی شیمیایی (شیمی دریا)کارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/08منسوخبازنگریشیمی--8علوم پایهدانلود فایل
خدمات میهمانداری اقامتیکاردانی ناپیوسته1381/10/21منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--8علمی و کاربردیدانلود فایل
خدمات میهمانداری پذیراییکاردانی ناپیوسته1381/10/21منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--8علمی و کاربردیدانلود فایل
ساخت و تولیدکاردانی پیوسته1398/03/07فعالبازنگریعلوم مهندسی--8فنی و حرفه ایدانلود فایل
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵٬۹۱۵ مورد.