لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
نرم افزار کامپیوترکاردانی ناپیوسته1381/04/15منسوختدوینصنعت--1علمی و کاربردیدانلود فایل
هوانوردیکاردانی ناپیوسته1381/04/15منسوختدوینصنعت--1علمی و کاربردیدانلود فایل
فاقد ارزشدیپلم1398/08/29منسوخ11--11-
مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعاتکارشناسی پیوسته1383/07/13منسوختدوینفرهنگ , ارتباطات و رسانه--1383/07/13علوم اجتماعیدانلود فایل
مهندسی ایمنی در راه آهنکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/07/16منسوختدوینمهندسی برق--1384/07/16فنی و مهندسیدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی تجزیهکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/02/19فعالبازنگریشیمی--1397/02/19علوم پایهدانلود فایل
مهندسی نفتدکتری تخصصی1397/07/05فعالتدوینمهندسی شیمی--1397/07/05فنی و مهندسیدانلود فایل
حسابداریکاردانی پیوسته1397/12/06فعالبازنگریعلوم انسانی--4فنی و حرفه ایدانلود فایل
مکاترونیک صنعتیکاردانی پیوسته1398/01/26فعالتدوینعلوم مهندسی--5فنی و حرفه ایدانلود فایل
کلینیکال پاتولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1394/06/29فعالبازنگریپاتوبیولوژی--5دامپزشکیدانلود فایل
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵٬۹۱۵ مورد.