لیست کامل رشته ها

نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵٬۵۰۵ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
جغرافیای سیاسی گرایش آمایش سیاسی فضاکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/08/03منسوخبازنگریعلوم جغرافیاییعلوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/08/03منسوخبازنگریعلوم جغرافیاییعلوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیای سیاسی گرایش مطالعات ایرانکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/08/03منسوخبازنگریعلوم جغرافیاییعلوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیای سیاسی گرایش ژئوپلیتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1393/08/03منسوخبازنگریعلوم جغرافیاییعلوم اجتماعیدانلود فایل
زبان شناسیکارشناسی پیوسته1384/10/03فعالتدوینزبان و ادبیات خارجیعلوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات اسپانیاییکارشناسی پیوسته1387/03/04فعالتدوینزبان و ادبیات خارجیعلوم انسانیدانلود فایل
علم اطلاعات و دانش شناسیکارشناسی پیوسته1393/11/28فعالبازنگریعلم اطلاعات و دانش شناسیعلوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اسلامی و زبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته1384/10/03منسوختدوینزبان و ادبیات فارسیعلوم انسانیدانلود فایل
علوم جانوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/19منسوخبازنگریعلوم زیستیعلوم پایهدانلود فایل
علوم جانوری - بیو سیستماتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/19منسوخبازنگریعلوم زیستیعلوم پایهدانلود فایل