لیست کامل رشته ها


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۸۱۰ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
اتومبیلکاردانی ناپیوسته1362/11/22منسوختدوینصنعتعلمی و کاربردیدانلود فایل
ادبیات داستانیکارشناسی پیوسته1383/06/21منسوختدوینزبان و ادبیات فارسیعلوم انسانیدانلود فایل
اموزش وپرورش ابتداییکاردانی ناپیوسته1382/11/07منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعیعلمی و کاربردیدانلود فایل
بیوانفورماتیکدکتری تخصصی1381/12/13منسوختدوینمهندسی کامپیوترفنی و مهندسیدانلود فایل
تاسیسات بهداشتی و گاز رسانیکاردانی ناپیوسته1362/12/16منسوختدوینصنعتعلمی و کاربردیدانلود فایل
تفنگداری دریاییکارشناسی پیوسته1394/12/25فعالبازنگرینظامی و انتظامیفنی و مهندسیدانلود فایل
زبان و ادبیات اسپانیاییکارشناسی پیوسته1387/03/04فعالتدوینزبان و ادبیات خارجیعلوم انسانیدانلود فایل
علم اطلاعات و دانش شناسیکارشناسی پیوسته1393/11/28فعالبازنگریعلم اطلاعات و دانش شناسیعلوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اسلامی و زبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته1384/10/03منسوختدوینزبان و ادبیات فارسیعلوم انسانیدانلود فایل
فرشکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/11/16فعالبازنگریهنرهای کاربردیهنر و معماریدانلود فایل