لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001905مکانیزاسیون کشاورزی (زراعی و باغی)کارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوختدوینکشاورزی--190علمی و کاربردیدانلود فایل
2001084مکانیسین ماشین‌های کشاورزیکاردانی ناپیوسته1384/03/28منسوختدوینکشاورزی--93علمی و کاربردیدانلود فایل
2001095میوه های سرد سیریکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوختدوینکشاورزی--99علمی و کاربردیدانلود فایل
2001595میوه‌های سردسیریکاردانی ناپیوسته1379/07/24منسوختدوینکشاورزی--546علمی و کاربردیدانلود فایل
2001579نوغانداریکاردانی ناپیوسته1377/06/15فعالتدوینکشاورزی--507علمی و کاربردیدانلود فایل
2001578پرورش اسبکاردانی ناپیوسته1377/01/30فعالتدوینکشاورزی--503علمی و کاربردیدانلود فایل
2001102پرورش اسبکاردانی ناپیوسته1386/09/03منسوختدوینکشاورزی--202علمی و کاربردیدانلود فایل
2001620پرورش اسبکارشناسی ناپیوسته1390/12/07منسوختدوینکشاورزی--334علمی و کاربردیدانلود فایل
2001909پرورش اسب ( بازنگری شده )کارشناسی ناپیوسته1386/08/19منسوخبازنگریکشاورزی--200علمی و کاربردیدانلود فایل
2001602پرورش اسب (باز نگری شده )کاردانی ناپیوسته1385/09/18منسوختدوینکشاورزی--144علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۱۱ تا ۵٬۷۲۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰