لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001899زراعت برنجکارشناسی ناپیوسته1385/08/20منسوختدوینکشاورزی--136علمی و کاربردیدانلود فایل
2001608زهکشی و بهسازی خاککاردانی ناپیوسته1386/09/17منسوختدوینکشاورزی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2001103زهکشی و بهسازی خاککاردانی ناپیوسته1386/09/17منسوختدوینکشاورزی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2001576شیر و فرآورده های لبنیکاردانی ناپیوسته1376/11/05منسوختدوینکشاورزی--501علمی و کاربردیدانلود فایل
2001914شیر و فرآورده های لبنیکارشناسی ناپیوسته1387/10/01منسوخبازنگریکشاورزی--246علمی و کاربردیدانلود فایل
2001599شیر و فراورده‌های لبنیکاردانی ناپیوسته1363/01/22منسوخبازنگریکشاورزی--94علمی و کاربردیدانلود فایل
2001088صید و بهره برداریکاردانی ناپیوسته1384/04/11منسوختدوینکشاورزی--94علمی و کاربردیدانلود فایل
2001891صید و بهره برداری آبزیانکارشناسی ناپیوسته1377/06/15فعالتدوینکشاورزی--507علمی و کاربردیدانلود فایل
2001586علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1377/08/24منسوختدوینکشاورزی--510علمی و کاربردیدانلود فایل
2001096علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوختدوینکشاورزی--99علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۰۱ تا ۵٬۷۱۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰