لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001100علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1384/07/05منسوخبازنگریکشاورزی--99علمی و کاربردیدانلود فایل
2001430علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1388/07/05منسوخبازنگریکشاورزی--278علمی و کاربردیدانلود فایل
2001566عمران ـ اراضی کشاورزیکاردانی ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینکشاورزی--1079علمی و کاربردیدانلود فایل
2001561عمل آوری فراورده‌های شیلاتیکاردانی ناپیوسته1375/07/15منسوختدوینکشاورزی--467علمی و کاربردیدانلود فایل
2001567فرآوری خوراک دامکاردانی ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینکشاورزی--1079علمی و کاربردیدانلود فایل
2001894فراوری محصولات شیلاتیکارشناسی ناپیوسته1379/06/27فعالتدوینکشاورزی--544علمی و کاربردیدانلود فایل
2001913فن­آوری زیستی مواد غذاییکارشناسی ناپیوسته1387/08/05منسوختدوینکشاورزی--237علمی و کاربردیدانلود فایل
2001118فناوری پرورش توت فرنگیکاردانی ناپیوسته1389/09/28منسوختدوینکشاورزی--315علمی و کاربردیدانلود فایل
2001437فناوری پرورش توت فرنگیکاردانی ناپیوسته1389/09/28منسوختدوینکشاورزی--315علمی و کاربردیدانلود فایل
2001563ماشین‌های کشاورزی - مکانیزاسیون ماشین‌های کشاورزیکاردانی ناپیوسته1375/08/27منسوختدوینکشاورزی--469علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۹۱ تا ۵٬۷۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰