لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001615تکنولوژی شیر و فرآورده های لبنیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینکشاورزی--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2001886تکنولوژی شیر و فراورده‌های لبنیکارشناسی ناپیوسته1380/02/23منسوختدوینکشاورزی--557علمی و کاربردیدانلود فایل
2001560تکنولوژی صید و بهره برداریکاردانی ناپیوسته1375/07/15منسوختدوینکشاورزی--467علمی و کاربردیدانلود فایل
2001849تکنولوژی پرورش گاوکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینکشاورزی--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2001421تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین های زراعی و باغیکاردانی ناپیوسته1387/08/05منسوختدوینکشاورزی--237علمی و کاربردیدانلود فایل
2001423تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین های منابع طبیعیکاردانی ناپیوسته1387/09/03منسوخبازنگریکشاورزی--241علمی و کاربردیدانلود فایل
2001106تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشینهای زراعی و باغیکاردانی ناپیوسته1387/08/05منسوختدوینکشاورزی--237علمی و کاربردیدانلود فایل
2001107تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشینهای منابع طبیعیکاردانی ناپیوسته1387/09/03منسوختدوینکشاورزی--241علمی و کاربردیدانلود فایل
2001112تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین‌های فرآوری خوراک دام، طیور و آبزیانکاردانی ناپیوسته1388/07/19منسوختدوینکشاورزی--280علمی و کاربردیدانلود فایل
2001616تکنولوژی گوشت و فرآورده های گوشتیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینکشاورزی--322علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۸۱ تا ۵٬۶۹۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰