لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001580تولید و فرآوری چایکاردانی ناپیوسته1377/06/15منسوختدوینکشاورزی--507علمی و کاربردیدانلود فایل
2001892تولید و فرآوری چایکارشناسی ناپیوسته1383/04/06منسوختدوینکشاورزی--74علمی و کاربردیدانلود فایل
2001584تولید و فراوری پستهکاردانی ناپیوسته1378/06/14منسوختدوینکشاورزی--523علمی و کاربردیدانلود فایل
2001598تولید و پرورش سبزی و صیفیکاردانی ناپیوسته1380/02/23فعالتدوینکشاورزی--557علمی و کاربردیدانلود فایل
2001618تولید و پرورش گل و گیاهان زینتیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینکشاورزی--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2001908تولید و پرورش گل و گیاهان زینتیکارشناسی ناپیوسته1386/03/05منسوختدوینکشاورزی--166علمی و کاربردیدانلود فایل
2003065تولید وبهره برداری از گیاهان دارویی و معطرکاردانی ناپیوسته1399/11/12فعالبازنگریکشاورزی--67فنی و حرفه ایدانلود فایل
2001091تولید وبهره برداری گیاهان دارویی و معطرکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوختدوینکشاورزی--99علمی و کاربردیدانلود فایل
2002790تکثیر و پرورش آبزیان با گرایش آب شیرینکاردانی ناپیوسته1384/04/11منسوختدوینکشاورزی--94علمی و کاربردیدانلود فایل
2002791تکثیر و پرورش آبزیان با گرایش میگوکاردانی ناپیوسته1384/04/11منسوختدوینکشاورزی--94علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۶۱ تا ۵٬۶۷۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰