لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001912توزیع و مصرف آب کشاورزیکارشناسی ناپیوسته1387/03/04منسوختدوینکشاورزی--220علمی و کاربردیدانلود فایل
2001907تولید دانه های روغنیکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوختدوینکشاورزی--190علمی و کاربردیدانلود فایل
2001424تولید دانه­ های روغنیکاردانی ناپیوسته1387/11/27منسوخبازنگریکشاورزی--255علمی و کاربردیدانلود فایل
2001568تولید دانه‌های روغنیکاردانی ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینکشاورزی--1079علمی و کاربردیدانلود فایل
2001613تولید دانه‌های روغنیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینکشاورزی--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2001569تولید غلات (گرایش برنج)کاردانی ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینکشاورزی--1079علمی و کاربردیدانلود فایل
2001092تولید غلات ـ گرایش برنجکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوختدوینکشاورزی--99علمی و کاربردیدانلود فایل
2001097تولید قارچ های خوراکیکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوختدوینکشاورزی--99علمی و کاربردیدانلود فایل
2001582تولید قارچهای خوراکیکاردانی ناپیوسته1378/06/14فعالتدوینکشاورزی--523علمی و کاربردیدانلود فایل
2001109تولید مرکباتکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینکشاورزی--256علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۴۱ تا ۵٬۶۵۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰