لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001426تولید مرکباتکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینکشاورزی--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2001565تولید نهالکاردانی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینکشاورزی--1079علمی و کاربردیدانلود فایل
2001617تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی معطرکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینکشاورزی--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2001585تولید و بهره‌برداری گیاهان دارویی و معطرکاردانی ناپیوسته1377/07/26منسوختدوینکشاورزی--509علمی و کاربردیدانلود فایل
2001592تولید و فرآوری انگورکاردانی ناپیوسته1379/07/10منسوختدوینکشاورزی--545علمی و کاربردیدانلود فایل
2001588تولید و فرآوری خرماکاردانی ناپیوسته1377/10/06فعالتدوینکشاورزی--512علمی و کاربردیدانلود فایل
2001609تولید و فرآوری زعفرانکاردانی ناپیوسته1386/11/27منسوختدوینکشاورزی--210علمی و کاربردیدانلود فایل
2001104تولید و فرآوری زعفرانکاردانی ناپیوسته1386/11/27منسوختدوینکشاورزی--210علمی و کاربردیدانلود فایل
2001591تولید و فرآوری زیتونکاردانی ناپیوسته1379/04/05منسوختدوینکشاورزی--541علمی و کاربردیدانلود فایل
2001910تولید و فرآوری پستهکارشناسی ناپیوسته1386/12/11منسوختدوینکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۳۱ تا ۵٬۶۴۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰