لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
4008پاتولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1365/04/07فعالتدوینپاتوبیولوژی--92دامپزشکیدانلود فایل
4013کلینیکال پاتولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1367/03/05منسوختدوینپاتوبیولوژی--26دامپزشکیدانلود فایل
4039کلینیکال پاتولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1394/06/29منسوخبازنگریپاتوبیولوژی--28دامپزشکیدانلود فایل
4087کلینیکال پاتولوژی دامپزشکیدکتری تخصصی1400/07/11فعالبازنگریپاتوبیولوژی--305دامپزشکیدانلود فایل
2001574آبخیزداریکاردانی ناپیوسته1376/08/25منسوختدوینکشاورزی--498علمی و کاربردیدانلود فایل
2001432آبخیزداریکاردانی ناپیوسته1388/08/17منسوخبازنگریکشاورزی--284علمی و کاربردیدانلود فایل
2001887احیا و بهره‌برداری از مناطق بیابانیکارشناسی ناپیوسته1379/06/27منسوختدوینکشاورزی--544علمی و کاربردیدانلود فایل
2001573احیاء و بهره برداری بیابانکاردانی ناپیوسته1376/08/25منسوختدوینکشاورزی--498علمی و کاربردیدانلود فایل
2001606امور اراضیکاردانی ناپیوسته1386/01/25منسوختدوینکشاورزی--156علمی و کاربردیدانلود فایل
2001607امور حقوقی زمینکاردانی ناپیوسته1386/06/24منسوختدوینکشاورزی--195علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۵۹۱ تا ۵٬۶۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰