لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002015کاردانی فنی لوازم خانگیکاردانی ناپیوسته1391/02/21فعالتدوینصنعت--343علمی و کاربردیدانلود فایل
2002002کاردانی فنی متالورژی – آزمون فلزاتکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002697کاردانی فنی مخابرات متروکاردانی ناپیوسته1392/06/03فعالتدوینصنعت--364علمی و کاربردیدانلود فایل
2002012کاردانی فنی مخابرات – مراکز سوئیچینگکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002011کاردانی فنی معماری – معماری روستاییکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002306کاردانی فنی منابع طبیعی – تولید بذر و نهال جنگلی و مرتعیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002582کاردانی فنی منابع طبیعی – جنگلداریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002685کاردانی فنی مکانیک - تجهیزات ثابت فرآیندیکاردانی ناپیوسته1391/12/20فعالتدوینصنعت--358علمی و کاربردیدانلود فایل
2002681کاردانی فنی مکانیک - توربین های گازیکاردانی ناپیوسته1391/12/20فعالتدوینصنعت--358علمی و کاربردیدانلود فایل
2002682کاردانی فنی مکانیک - پمپ و کمپرسورکاردانی ناپیوسته1391/12/20فعالتدوینصنعت--358علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۸۱ تا ۵٬۶۹۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰