لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002688کاردانی فنی صنایع دخانیکاردانی ناپیوسته1391/02/21فعالتدوینصنعت--343علمی و کاربردیدانلود فایل
2001735کاردانی فنی صنایع سیمان – کنترل کیفیتکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002034کاردانی فنی صنایع غذایی – روغن خوراکیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002033کاردانی فنی صنایع غذایی – فرآوری خشکبارکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002031کاردانی فنی صنایع غذایی – نانکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002047کاردانی فنی صنایع غذایی- دخیره سازی محصولات کشاورزیکاردانی ناپیوسته1393/03/19فعالتدوینصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002724کاردانی فنی صنایع مبلمان صفحه ایکاردانی ناپیوسته1394/09/15فعالتدوینصنعت--393علمی و کاربردیدانلود فایل
2002729کاردانی فنی صنایع چاپ - ماشین آلاتکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002013کاردانی فنی صنایع چوب – تولید مبلمانکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002700کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آبکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۶۱ تا ۵٬۶۷۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰