لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002166کاردانی فنی تولیدات کشاورزی – فرآورده های بیولوژیککاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
1363کاردانی فنی جریهکاردانی ناپیوسته1371/10/17منسوختدوینمهندسی عمران--183فنی و مهندسیدانلود فایل
2002684کاردانی فنی حفاری چاه های نفت و گازکاردانی ناپیوسته1391/12/20فعالتدوینصنعت--358علمی و کاربردیدانلود فایل
2002723کاردانی فنی دیسپچری پروازکاردانی ناپیوسته1393/03/04فعالتدوینصنعت--375علمی و کاربردیدانلود فایل
2001983کاردانی فنی رباتکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002679کاردانی فنی رسانه - ارتباطات فنیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
1365کاردانی فنی رشته پالایشکاردانی ناپیوسته1370/02/28منسوختدوینمهندسی شیمی--173فنی و مهندسیدانلود فایل
2002727کاردانی فنی روانکاری ماشین آلاتکاردانی ناپیوسته1394/12/19فعالتدوینصنعت--399علمی و کاربردیدانلود فایل
2002717کاردانی فنی سیال حفاریکاردانی ناپیوسته1392/10/15فعالتدوینصنعت--368علمی و کاربردیدانلود فایل
2002698کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل متروکاردانی ناپیوسته1392/06/03فعالتدوینصنعت--364علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۴۱ تا ۵٬۶۵۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰