لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002165کاردانی فنی باغبانی – تولیدات گلخانه ایکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2001745کاردانی فنی برق - الکتریک نیروگاهکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000114کاردانی فنی برق - تاسیسات الکتریکی ساختمانکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2000106کاردانی فنی برق - توزیعکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
9041کاردانی فنی برق و تاسیساتکاردانی ناپیوسته1371/04/27منسوختدوینمهندسی برق--180فنی و مهندسیدانلود فایل
2001995کاردانی فنی برق- تاسیسات الکتریکی ساختمانکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002707کاردانی فنی بهره برداری راه آهنکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2001990کاردانی فنی تجهیزات پزشکی - تجهیزات کنترل عفونی و استریلیزاسیونکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002716کاردانی فنی تصفیه آب و پساب صنایع غذاییکاردانی ناپیوسته1393/03/18فعالتدوینصنعت--376علمی و کاربردیدانلود فایل
2002701کاردانی فنی تولید سیم و کابلکاردانی ناپیوسته1395/11/24فعالتدوینصنعت--403علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۳۱ تا ۵٬۶۴۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰