لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002107کاردانی حرفه ای سینما – جلوه های ویژهکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینفرهنگ و هنر--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002090کاردانی حرفه ای سینما – فیلم سازیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینفرهنگ و هنر--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002126کاردانی حرفه ای شبیه خوانیکاردانی ناپیوسته1394/09/15فعالتدوینفرهنگ و هنر--393علمی و کاربردیدانلود فایل
2002114کاردانی حرفه ای صدا برداری / سینما – صدابرداریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینفرهنگ و هنر--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002121کاردانی حرفه ای صنایع دستی چرمیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002118کاردانی حرفه ای صنایع دستی – مصنوعات سنگیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینفرهنگ و هنر--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2000304کاردانی حرفه ای طراحی لباسکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002123کاردانی حرفه ای طراحی کیف و کفشکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002093کاردانی حرفه ای قنادیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000325کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی آثار مکتوب و متون رسمیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینفرهنگ و هنر--355علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۰۱ تا ۵٬۶۱۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰