لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002356کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی – اورژانس اجتماعیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002316کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مددکاری خانوادهکاردانی ناپیوسته1391/10/10منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002315کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مددکاری کودککاردانی ناپیوسته1391/10/10منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002313کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراقبت سالمندانکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002073کاردانی حرفه ای مدیحه و مرثیه سراییکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000289کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002352کاردانی حرفه ای مدیریت – بهره وری واحدهای صنفیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002324کاردانی حرفه ای مدیریت – سرپرستی تشکل های صنفیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002323کاردانی حرفه ای مدیریت – سرپرستی توزیع کالا و خدماتکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002322کاردانی حرفه ای مدیریت – سرپرستی مجتمع های تجاریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۵۹۱ تا ۵٬۶۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰