لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002412کاردانی حرفه ای خدمات مالی واحدهای صنفیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002400کاردانی حرفه ای خدمات مشاوره معاملات خودروکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002397کاردانی حرفه ای خدمات گمرکیکاردانی ناپیوسته1391/02/21فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--343علمی و کاربردیدانلود فایل
2002076کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباسکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002115کاردانی حرفه ای زبان اسپانیولی – آثار دیداری و شنیداریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینفرهنگ و هنر--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002111کاردانی حرفه ای زبان اسپانیولی – آثار مکتوب و متون رسمیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینفرهنگ و هنر--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002079کاردانی حرفه ای سینما – بدلکاریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینفرهنگ و هنر--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002080کاردانی حرفه ای سینما – تدوین فیلمکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینفرهنگ و هنر--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002112کاردانی حرفه ای سینما – تهیه و تولید فیلمکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینفرهنگ و هنر--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002107کاردانی حرفه ای سینما – جلوه های ویژهکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینفرهنگ و هنر--355علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۵۷۱ تا ۵٬۵۸۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰