لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1111111فاقد ارزشدیپلم1398/08/29منسوخ11--101-
2001432آبخیزداریکاردانی ناپیوسته1388/08/17منسوخبازنگریکشاورزی--284علمی و کاربردیدانلود فایل
2001514آزمایشگاه صنایع سرامیککاردانی ناپیوسته1386/11/27منسوخبازنگریصنعت--210علمی و کاربردیدانلود فایل
2651آمارکارشناسی پیوسته1400/10/05فعالبازنگریآمار--313علوم پایهدانلود فایل
2242آمارکارشناسی پیوسته1395/04/27فعالبازنگریآمار--125علوم پایهدانلود فایل
2373آمار و کاربردهاکارشناسی پیوسته1388/02/26منسوخبازنگریآمار--661علوم پایهدانلود فایل
6918آموزش ابتداییکارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریعلوم تربیتی--760علوم انسانیدانلود فایل
7217آموزش ارتباط تصویریکارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریهنرهای کاربردی--760هنر و معماریدانلود فایل
2507آموزش ریاضیکارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریعلوم ریاضی--760علوم پایهدانلود فایل
6920آموزش زبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریزبان و ادبیات فارسی--760علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰