لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
روابط عمومیکارشناسی ناپیوسته1384/07/16منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--55علمی و کاربردیدانلود فایل
روابط عمومی (بازنگری شده )کاردانی ناپیوسته1384/07/16منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--55علمی و کاربردیدانلود فایل
ریاضیات و کاربردهاکارشناسی پیوسته1388/02/26فعالبازنگریعلوم ریاضی--719علوم پایهدانلود فایل
شیر و فرآورده های لبنیکارشناسی ناپیوسته1387/10/01منسوخبازنگریکشاورزی--125علمی و کاربردیدانلود فایل
شیر و فراورده‌های لبنیکاردانی ناپیوسته1363/01/22منسوخبازنگریکشاورزی--51علمی و کاربردیدانلود فایل
صنایع سیمان ـ تعمیر و نگهداریکاردانی ناپیوسته1387/10/15منسوخبازنگریصنعت--126علمی و کاربردیدانلود فایل
صنایع سیمان ـ فرآیند تولیدکاردانی ناپیوسته1387/10/15منسوخبازنگریصنعت--126علمی و کاربردیدانلود فایل
صنایع سیمان ـ کنترلکاردانی ناپیوسته1387/10/15منسوخبازنگریصنعت--126علمی و کاربردیدانلود فایل
صنایع غذایی ـ  روغن خوراکیکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوخبازنگریصنعت--53علمی و کاربردیدانلود فایل
صنایع غذایی گرایش روغن خوراکیکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوخبازنگریصنعت--53علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۵٬۵۷۴ مورد.