لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002720کاردانی فنی صنایع دارویی - تولید داروکاردانی ناپیوسته1394/03/27فعالتدوینصنعت--388علمی و کاربردیدانلود فایل
2002721کاردانی فنی صنایع دارویی - کنترل کیفیت داروکاردانی ناپیوسته1394/03/27فعالتدوینصنعت--388علمی و کاربردیدانلود فایل
2002688کاردانی فنی صنایع دخانیکاردانی ناپیوسته1391/02/21فعالتدوینصنعت--343علمی و کاربردیدانلود فایل
2002003کاردانی فنی صنایع سرامیک – آزمایشگاهکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2001985کاردانی فنی صنایع سرامیک – خط تولیدکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2001735کاردانی فنی صنایع سیمان – کنترل کیفیتکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2001982کاردانی فنی صنایع شیمیایی – رنگ خودروکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2001987کاردانی فنی صنایع شیمیایی – رنگ سازیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002030کاردانی فنی صنایع غذایی - آردکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002034کاردانی فنی صنایع غذایی – روغن خوراکیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۰۱ تا ۵٬۶۱۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰